Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Szczepanowo

4. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego na OŁTARZ GŁÓWNY Z TABERNAKULUM

Piątek, 29 Marzec 2024 r.

4. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego na OŁTARZ GŁÓWNY Z TABERNAKULUM


Szczepanowo, 29.03.2024 r.

 

 

4. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego

niepodlegającego obowiązkowi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - uzasadnienie

zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy art. 4, 5 ust. 1 oraz art. 6 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1710, późn. zm.)

w sprawie zamówienia na realizację projektu dotyczącego:

 

RENOWACJI OŁTARZA GŁÓWNEGO Z TABERNAKULUM Z 4 ĆW. XVII WIEKU, STYL BAROKOWY,

W KOŚCIELE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZEPANOWIE

 

  1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie

Adres: ul. Ks. Michała Rólskiego 2,

88-306 Szczepanowo

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Tel. 609277340

e-mail: barcin11@archidiecezja.pl

NIP: 557-155-79-39 REGON: 092370248

Adres strony internetowej: https://parafiaszczepanowo.eu


 

  1. Przedstawiona została jedna oferta na:

 

RENOWACJĘ OŁTARZA GŁÓWNEGO Z TABERNAKULUM Z 4 ĆW. XVII WIEKU, STYL BAROKOWY,

W KOŚCIELE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZEPANOWIE


 

Zgodna z opisem inwestycji:

Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym wyposażeniu wnętrza kościoła, wymienionym w punkcie 2 ogłoszenia. Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji materialnej kościoła, stanowiącej dziedzictwo narodowe.

DWA OBRAZY OLEJNE NA PŁÓTNIE (Święta Rodzina z pierwszej kondygnacji nastawy i św. Bartłomiej z drugiej kondygnacji nastawy):

Dokumentacja fotograficzna i opisowa.

Zabezpieczenie lica obrazów.

Demontaż obrazów z ołtarza.

Przewiezienie obrazów do pracowni.

Pobranie próbek do badań mikrochemicznych.

Zdjęcie obrazów z krosien.

Oczyszczenie powierzchni odwrocia z brudu powierzchniowego mechanicznie i chemicznie.

Usunięcie licowania i oczyszczenie lica z pociemniałego werniksu i zabrudzeń metodą chemiczną.

Pokrycie oryginalnej warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.

Uzupełnienie ubytków kitem wiedeńskim.

Wykonanie dublażu płócien na stole dublażowym (spoiwo Beva 371 i lniane płótno).

Naciągnięcie obrazu na krosna malarskie.

Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.

Założenie werniksu końcowego damarowego półmatowego.

Montaż obrazów w ołtarzu.

Dokumentacja końcowa powykonawcza.

 

RZEŹBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE polichromowane, złocone, srebrzone:

Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu zachowania.

Badania odkrywkowe i mikrochemiczne pozwalające na ustalenie oryginalnych warstw.

Ewentualna dezynfekcja elementów drewnianych.

Impregnacja i wzmocnienie osłabionej struktury drewna.

Usunięcie wtórnych warstw.

Uzupełnienie ubytków drewna i zapraw.

Opracowanie faktury zaprawy.

Uzupełnienia brakujących warstw malarskich, marmoryzacji, srebrzeń i złoceń powierzchnia - 591,096 dm 2 (ostatecznie w ilości, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy)

Zabezpieczenie powłok srebrzonych werniksem.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Zamawiający wybrał (uznał – została złożona tylko jedna oferta) ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu i uzyskała liczbę: 100 punktów.
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

 

Wybrany wykonawca to:

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI „LIM”, SOLIDA LIM

ul. Bydgoska 96/3

87-100 Toruń

NIP 9561626807      REGON 871227166


 

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto/brutto 240 000 zł


 

Proboszcz

Parafii Rzymsko-Katolickiej

pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie

Ks. Sebastian Kołodziejczyk

Msze Święte

Niedziela: 9.15, 12.00, 17.00
Poniedziałek, Środa-Sobota: 17.00
Wtorek: 8.00

Facebook

Spowiedź

Pół godziny przed Mszą Świętą

Biuro parafialne

Czynne po Mszy Świętej w dni powszednie