Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Szczepanowo

3. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego na OŁTARZ BOCZNY PÓŁNOCNY PW. ŚW. BARTŁOMIEJA

Piątek, 29 Marzec 2024 r.

3. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego na OŁTARZ BOCZNY PÓŁNOCNY PW. ŚW. BARTŁOMIEJA


Szczepanowo, 29.03.2024 r.

 

 

3. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego

niepodlegającego obowiązkowi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - uzasadnienie

zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy art. 4, 5 ust. 1 oraz art. 6 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1710, późn. zm.)

w sprawie zamówienia na realizację projektu dotyczącego:

 

RENOWACJI OŁTARZA BOCZNEGO PÓŁNOCNEGO PW. ŚW. BARTŁOMIEJA,

Z 4 ĆW. XVII WIEKU, STYL BAROKOWY, W KOŚCIELE PW.

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZEPANOWIE

 

  1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie

Adres: ul. Ks. Michała Rólskiego 2,

88-306 Szczepanowo

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Tel. 609277340

e-mail: barcin11@archidiecezja.pl

NIP: 557-155-79-39 REGON: 092370248

Adres strony internetowej: https://parafiaszczepanowo.eu


 

  1. Przedstawiona została jedna oferta na:

     

RENOWACJĘ OŁTARZA BOCZNEGO PÓŁNOCNEGO PW. ŚW. BARTŁOMIEJA,

Z 4 ĆW. XVII WIEKU, STYL BAROKOWY, W KOŚCIELE PW.

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZEPANOWIE


 

Zgodna z opisem inwestycji:

Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym wyposażeniu wnętrza kościoła, wymienionym w punkcie 2 ogłoszenia. Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji materialnej kościoła, stanowiącej dziedzictwo narodowe.

DWA OBRAZY OLEJNE NA PŁÓTNIE (św. Bartłomieja z pierwszej kondygnacji nastawy i św. Barbary z drugiej kondygnacji nastawy):

Dokumentacja fotograficzna i opisowa.

Zabezpieczenie lica obrazów.

Demontaż obrazów z ołtarza.

Przewiezienie obrazów do pracowni.

Pobranie próbek do badań mikrochemicznych.

Zdjęcie obrazów z krosien.

Oczyszczenie powierzchni odwrocia z brudu powierzchniowego mechanicznie i chemicznie.

Usunięcie licowania i oczyszczenie lica z pociemniałego werniksu i zabrudzeń metodą chemiczną.

Pokrycie oryginalnej warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.

Uzupełnienie ubytków kitem wiedeńskim.

Wykonanie dublażu płócien na stole dublażowym (spoiwo Beva 371 i lniane płótno).

Naciągnięcie obrazu na krosna malarskie.

Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.

Założenie werniksu końcowego damarowego półmatowego.

Montaż obrazów w ołtarzu.

Dokumentacja końcowa powykonawcza.

 

RZEŹBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE polichromowane, złocone, srebrzone:

Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu zachowania.

Badania odkrywkowe i mikrochemiczne pozwalające na ustalenie oryginalnych warstw.

Ewentualna dezynfekcja elementów drewnianych.

Impregnacja i wzmocnienie osłabionej struktury drewna.

Usunięcie wtórnych warstw.

Uzupełnienie ubytków drewna i zapraw.

Opracowanie faktury zaprawy.

Uzupełnienia brakujących warstw malarskich, marmoryzacji, srebrzeń i złoceń powierzchnia - 581,46 dm2 (ostatecznie w ilości, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy)

Zabezpieczenie powłok srebrzonych werniksem.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Zamawiający wybrał (uznał – została złożona tylko jedna oferta) ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu i uzyskała liczbę: 100 punktów.
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

 

Wybrany wykonawca to:

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI „LIM”, SOLIDA LIM

ul. Bydgoska 96/3

87-100 Toruń

NIP 9561626807 REGON 871227166


 

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto/brutto 210 000 zł


 

Proboszcz

Parafii Rzymsko-Katolickiej

pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie

Ks. Sebastian Kołodziejczyk

Msze Święte

Niedziela: 9.15, 12.00, 17.00
Poniedziałek, Środa-Sobota: 17.00
Wtorek: 8.00

Facebook

Spowiedź

Pół godziny przed Mszą Świętą

Biuro parafialne

Czynne po Mszy Świętej w dni powszednie