Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Szczepanowo

1. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego na chrzcielnicę

Piątek, 29 Marzec 2024 r.

1. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego na chrzcielnicę


                                                                                                                                                                                                 Szczepanowo, 29.03.2024 r.           


      

1. Rozstrzygnięcie ogłoszenia ofertowego
niepodlegającego obowiązkowi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - uzasadnienie
zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy art. 4, 5 ust. 1 oraz art. 6 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710, późn. zm.)
w sprawie zamówienia na realizację projektu dotyczącego:

       RENOWACJI ZABYTKOWEJ CHRZCIELNICY Z XVIII WIEKU, BAROKOWO-LUDOWEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZEPANOWIE  
       
    1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie
Adres: ul. Ks. Michała Rólskiego 2,
88-306 Szczepanowo
Województwo Kujawsko-Pomorskie       
Tel. 609277340
e-mail: barcin11@archidiecezja.pl
NIP: 557-155-79-39                 REGON: 092370248
Adres strony internetowej: https://parafiaszczepanowo.eu

    2. Przedstawiona została jedna oferta na:
       
       RENOWACJĘ CHRZCIELNICY Z XVIII WIEKU, BAROKOWO-LUDOWĄ W KOŚCIELE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZEPANOWIE  

       Zgodna z opisem inwestycji:
Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym wyposażeniu wnętrza kościoła, wymienionym w punkcie 2 ogłoszenia. Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji materialnej kościoła, stanowiącej dziedzictwo narodowe.   
    Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu zachowania.
    Badania odkrywkowe i mikrochemiczne pozwalające na ustalenie oryginalnych warstw.
    Dezynfekcja elementów drewnianych.
    Impregnacja i wzmocnienie osłabionej struktury drewna.
    Usunięcie wtórnych warstw.
    Uzupełnienie ubytków drewna i zapraw.
    Opracowanie faktury zaprawy.
    Uzupełnienia brakujących warstw malarskich, marmoryzacji, srebrzeń i złoceń – powierzchnia 97,14 dm2  (ostatecznie w ilości, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy).
    Zabezpieczenie powłok srebrzonych werniksem.
    Wykonanie misy chrzcielnej.
    Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wybrał (uznał – została złożona tylko jedna oferta) ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu i uzyskała liczbę: 100 punktów.

       Wybrany wykonawca to:
       PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI „LIM”, SOLIDA LIM
       ul. Bydgoska 96/3
       87-100 Toruń
       NIP 9561626807    REGON 871227166

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto/brutto 35 000 zł


Proboszcz
Parafii Rzymsko-Katolickiej
  pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie
Ks. Sebastian Kołodziejczyk

 

 

Msze Święte

Niedziela: 9.15, 12.00, 17.00
Poniedziałek, Środa-Sobota: 17.00
Wtorek: 8.00

Facebook

Spowiedź

Pół godziny przed Mszą Świętą

Biuro parafialne

Czynne po Mszy Świętej w dni powszednie